Записване на приетите ученици е от 5.07.2021 до 18:00 на 7.07.2021 в сградата на ПЧМГ.
 
Необходими документи за записване:
– Удостоверение за завършено начално образование с успех минимум 5.50;
– Акт за раждане, за сверяване на данните.
 
За разпределение в паралелките в 5. клас ще се проведе тест за определяне на нивото на учениците по английски език на 14.07.2021 г. от 10:00. Тестът е задължителен за всички новозаписани ученици.