Записване на приетите ученици е от 6.07.2021 до 18:00 на 22.07.2021 в сградата на ПЧМГ.
 
Необходими документи за записване:
– Удостоверение за завършено основно образование с успех минимум 5.50;
– Служебна бележка с резултатите от НВО;
– Акт за раждане, за сверяване на данните.