От бюджетната 2022 година ПЧМГ влиза в системата на държавно финансираните частни
училища в България. Средствата отпускани от държавния бюджет, дават възможност
училището да предостави стипендии на 24 ученици с високи академични постижения.
Стипендиите се осигуряват на ученици приети в 5. и 8. клас.
Заявления за кандидатстване за стипендия се подават до 1. октомври 2021 година в офиса на
училището.
Условията за получаване на стипендия може да прочетете ТУК.
Заявление за кандидатстване за стипендия може да изтеглите ТУК.