С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ "Питагор", ЧОУ "Питагор" и директор и основател на ПЧМГ.

ПЧМГ

Финансови условия

Информация за Финансовите Условия за учебната 2022/2023 очаквайте през месец Февруари 2022.

Финансови условия за 2021 – 2022 учебна година.

Финансови условия – 5 клас

Годишна такса

На две вноски

На десет вноски

4000 евро

2 х 2100 евро

10 х 420 евро

Срокове за плащане

От 05.07.2021 г. до 12.07.2021 г.
/при подписване на договора/

Първа вноска
От 05.07.2021 г. до 12.07.2021 г.

Втора вноска
От 01.02.2022 г. до 11.02.2022 г.

Месечна вноска
До 5-то число на текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.

За учебната 2021/2022 година ПЧМГ обявява прием на ученици за:

  • 4 паралелки в 5 клас чрез класиране.

За учебна 2021/2022 година училището отпуска за учениците от 5. клас:

С подкрепата на държавата, ПЧМГ осигурява стипендии на ученици от 5. клас с постигнати високи академични резултати. Стипендиите за обучение се предоставят на 20 % от новоприетите ученици само в 5. клас. Заявления за кандидатстване за стипендия се подават до 1. октомври 2021 година в офиса на училището.

Условията за получаване на стипендия може да прочетете ТУК.

Заявление за кандидатстване за стипендия може да изтеглите ТУК.

 

Транспорт 2021/2022 г.

В две посоки:

  • Годишна такса – 1400 евро с ДДС

  • На две вноски – 2 x 770 евро с ДДС

В една посока:

  • Годишна такса – 850 евро с ДДС

Финансови условия – 8 клас

Годишна такса

На две вноски

На десет вноски

3900 евро

2 х 2000 евро

10 х 400 евро

Срокове за плащане

От 06.07.2021 до 22.07.2021 г.
/при подписване на договора/

Първа вноска
От 06.07.2021 до 22.07.2021 г.

Втора вноска
До 04.02.2022 г.

Месечна вноска
от 1 до 5 число на текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.

За учебната 2021/2022 година ПЧМГ обявява прием на ученици за:

  • 2 паралелки в 8 клас – Профил „Математика” и Профил „Природни науки” с разширено изучаване на чужд език

 

За учебна 2021/2022 година училището отпуска за учениците от 8. клас:

С подкрепата на държавата, ПЧМГ осигурява стипендии на ученици от 8. клас с постигнати високи академични резултати. Стипендиите за обучение се предоставят на 20 % от новоприетите ученици само в 8. клас. Заявления за кандидатстване за стипендия се подават до 1. октомври 2021 година в офиса на училището.

Условията за получаване на стипендия може да прочетете ТУК.

Заявление за кандидатстване за стипендия може да изтеглите ТУК.

BulgarianEnglish