ПЧМГ

Финансови условия

Финансови условия за 2023 – 2024 учебна година.

 

Финансови условия – 5. клас

Годишна такса

На две вноски

На десет вноски

4830 евро

2 х 2490 евро

10 х 503 евро

Срокове за плащане

От 04.07.2023 г. до 14.07.2023 г.
/при подписване на договора/

Първа вноска
От 04.07.2023 г. до 14.07.2023 г.

Втора вноска
От 01.02.2024 г. до 12.02.2024 г.

Месечна вноска
Първа вноска при подписване на договора. Останалите до 5-то число на текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.

За учебната 2023/2024 година ПЧМГ обявява прием на ученици за:

  • 3 паралелки в 5 клас чрез класиране.

За учебната 2023/2024 година училището отпуска за учениците от 5. клас:

С подкрепата на държавата, ПЧМГ осигурява стипендии на ученици от 5. клас с постигнати високи академични резултати. Стипендиите за обучение се предоставят на 20 % от новоприетите ученици само в 5. клас.

Очаквайте повече информация относно условията и реда за отпускане на стипендии, във връзка с Държавното финансиране до края на месец април.

 

 

Финансови условия – 8 клас

Годишна такса

На две вноски

На десет вноски

4510 евро

2 х 2330 евро

10 х 470 евро

Срокове за плащане

От 10.07.2023 до 21.07.2023 г.
/при подписване на договора/

Първа вноска
От 10.07.2023 до 21.07.2023 г.

Втора вноска
До 12.02.2024 г.

Месечна вноска
Първа вноска при подписване на договора.

Останалите до 5-то число на текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.

За учебната 2023/2024 година ПЧМГ обявява прием на ученици за:

  • 3 паралелки в 8 клас чрез класиране.

  • Профил „Математика” и Профил „Природни науки” с разширено изучаване на чужд език

  • Профил „Математически” с разширено изучаване на чужд език /английски/немски/ с профилиращи предмети Математика и Информатика съгласно рамков учебен план /Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/
  • Профил „Природни науки”профилиращи предмети Биология и ЗО и Химия и ООС с раширено изучаване на чужд език /английски/немски/ съгласно рамков учебен план / Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/.

 

За учебната 2023/2024 година училището отпуска за учениците от 8. клас:

С подкрепата на държавата, ПЧМГ осигурява стипендии на ученици от 8. клас с постигнати високи академични резултати. Стипендиите за обучение се предоставят на 20 % от новоприетите ученици само в 8. клас.

Очаквайте повече информация относно условията и реда за отпускане на стипендии, във връзка с Държавното финансиране до края на месец април.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас:
бул. „Генерал М. Д. Скобелев “ № 58
02/ 971 33 00
contact@parvamatematicheska.com