ПЧМГ

Финансови условия

Финансови условия за 2022 – 2023 учебна година.

 

Финансови условия – 5 клас

Годишна такса

На две вноски

На десет вноски

4200 евро

2 х 2200 евро

10 х 440 евро

Срокове за плащане

От 05.07.2022 г. до 15.07.2022 г.
/при подписване на договора/

Първа вноска
От 05.07.2022 г. до 15.07.2022 г.

Втора вноска
От 01.02.2023 г. до 13.02.2023 г.

Месечна вноска
До 5-то число на текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.

За учебната 2022/2023 година ПЧМГ обявява прием на ученици за:

  • 4 паралелки в 5 клас чрез класиране.

За учебната 2022/2023 година училището отпуска за учениците от 5. клас:

С подкрепата на държавата, ПЧМГ осигурява стипендии на ученици от 5. клас с постигнати високи академични резултати. Стипендиите за обучение се предоставят на 20 % от новоприетите ученици само в 5. клас.

Условията за получаване на стипендия може да прочетете ТУК.

Заявление за кандидатстване за стипендия може да изтеглите ТУК.

Финансови условия – 8 клас

Годишна такса

На две вноски

На десет вноски

4100 евро

2 х 2100 евро

10 х 420 евро

Срокове за плащане

От 05.07.2022 до 26.07.2022 г.
/при подписване на договора/

Първа вноска
От 05.07.2022 до 26.07.2022 г.

Втора вноска
До 13.02.2023 г.

Месечна вноска
от 1 до 5 число на текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.

За учебната 2022/2023 година ПЧМГ обявява прием на ученици за:

  • 2 паралелки в 8 клас – Профил „Математика” и Профил „Природни науки” с разширено изучаване на чужд език

 

За учебната 2022/2023 година училището отпуска за учениците от 8. клас:

С подкрепата на държавата, ПЧМГ осигурява стипендии на ученици от 8. клас с постигнати високи академични резултати. Стипендиите за обучение се предоставят на 20 % от новоприетите ученици само в 8. клас.

Условията за получаване на стипендия може да прочетете ТУК.

Заявление за кандидатстване за стипендия може да изтеглите ТУК.

BulgarianEnglish