ПЧМГ

Финансови условия

Финансови условия за 2024 – 2025 учебна година.

 

Финансови условия – 5. клас

Годишна такса

На две вноски

На десет вноски

5800 евро

2 х 3000 евро

10 х 620 евро

Срокове за плащане

От 03.07.2024г. до 10.07.2024г.
/при подписване на договора/

Първа вноска
От 03.07.2024г. до 10.07.2024г.

Втора вноска
От 03.02.2025г. до 10.02.2025г.

Месечна вноска
Първа вноска при подписване на договора. Останалите до 5-то число на текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.

За учебната 2024/2025 година ПЧМГ обявява прием на ученици за:

  • 3 паралелки в 5. клас чрез класиране от приемни изпити по математика.

За учебната 2024/2025 година училището отпуска за учениците от 5. клас:

С подкрепата на държавата, ПЧМГ осигурява стипендии на ученици от 5. клас с постигнати високи академични резултати. Стипендиите за обучение се предоставят на 20 % от новоприетите ученици само в 5. клас. За повече информация моля посетете Държавно финансиране.

 

Финансови условия – 8 клас

Годишна такса

На две вноски

На десет вноски

5200 евро

2 х 2700 евро

10 х 560 евро

Срокове за плащане

От 11.07.2024г. до 22.07.2024г.
/при подписване на договора/

Първа вноска
От 11.07.2024г. до 22.07.2024г.

Втора вноска
От 03.02.2025г. до 10.02.2025г.

Месечна вноска
Първа вноска при подписване на договора. Останалите до 5-то число на текущия месец.

*Отстъпка 5% от таксата за обучение за второ дете от семейството.
**Отстъпка 10% от таксата за обучение за трето дете от семейството.

За учебната 2024/2025 година ПЧМГ обявява прием на ученици за:

  • 3 паралелки в 8. клас чрез класиране от приемни изпити по математика и според подадените заявления за участие в класирания.
  • Профил „Математически” с разширено изучаване на чужд език /английски/немски/ с профилиращи предмети Математика и Информатика, съгласно рамков учебен план /Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/
  • Профил „Математически” с разширено изучаване на чужд език /английски/немски/ с профилиращи предмети Математика и Физика, съгласно рамков учебен план /Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН.
  • Профил „Природни науки” с профилиращи предмети Биология и ЗО и Химия и ООС с разширено изучаване на чужд език /английски/немски/ съгласно рамков учебен план /Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план на МОН/.

 

За учебната 2024/2025 година училището отпуска за учениците от 8. клас:

С подкрепата на държавата, ПЧМГ осигурява стипендии на ученици от 8. клас с постигнати високи академични резултати. Стипендиите за обучение се предоставят на 20 % от новоприетите ученици само в 8. клас. За повече информация моля посетете Държавно финансиране.