С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ "Питагор", ЧОУ "Питагор" и директор и основател на ПЧМГ.

ПЧМГ

Проекти

Health for Body

Health for Body е най-новият международен проект с логото на „Еразъм +“, в който ПЧМГ участва в ролята на училище координатор. Заедно с гимназиите, които са наши партньори „Свети Йоан Павел II“ (Литва), Професионална и общообразователна гимназия „Балви“ (Латвия), гимназия „Арп Алслан Анадолски“ (Турция), Гимназия по туризъм (Италия) и гимназия „Данте Алигиери“ (Румъния) сме се заели със задачата да запознаем своите ученици с възможностите за водене на здравословен начин на живот, в който ключова роля играят храненето и физическата активност.

Health For Body

Responsible Travel

Responsible Traveller Values the Diversity of Cultures, People and Environment“ по програмата Erasmus+ е международен проект, в който участват четири училища от четири различни държави – Чехия, Словения, Литва и България и се занимава с това да научи участниците как да пътуват отговорно, уважавайки природата и културата на мястото, което посещават. 

DofE International Award

„Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата) е водеща международна младежка Програма за личностно развитие и постижения. Участниците в нея се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки целите си, младите развиват умения и качества, които остават за цял живот.

weSpot

weSPOT е четиригодишен (2012 – 2015) научно-изследователски проект, финансиран от 7-ма Рамкова програма на Европейската Комисия. Неговата основна цел е подпомагане на прилагането на изследователския метод на обучение по природни науки чрез разработката на педагогически модел за учене чрез изследване и съответстваща му технологична среда за реализация – http://inquiry.wespot.net/.

Logo5
BulgarianEnglish