С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ "Питагор", ЧОУ "Питагор" и директор и основател на ПЧМГ.

ПЧМГ

DofE International Award

Международната награда на херцога на Единбург

„Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата) е водеща международна младежка Програма за личностно развитие и постижения. Участниците в нея се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки целите си, младите развиват умения и качества, които остават за цял живот.

От създаването си през 1956 г. до днес повече от 8 000 000 млади хора в 130 страни са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности, включвайки се в програмата на Наградата. В момента над 1,3 милиона младежи по целия свят постигат своите личностни цели, като част от Наградата.

Основни принципи

Уникалността на Международната награда на херцога на Единбург се дължи на принципите, които са заложени още от нейното основаване, а именно: да е достъпна, доброволна, забавна, развиваща, без съревнование и да развива постоянство. Може да се говори много за всеки от принципите по отделно, но най-добре е да бъдат изживяни.

Основната цел на Наградата е личностното развитие и тук от значение са само личните желания и цели. Може да избереш да развиеш в рамките на програмата всяко едно умение, физическа активност и доброволческа дейност, която искаш и е наистина важна за теб.“ (http://intaward-bg.org/what-is-dofe-award/ )

Първа частна математическа гимназия е един от първите лицензирани оператори на Наградата – още през 2014 година. Понастоящем в училището има седем лицензирани лидери, които са и учители в училище, а много от останалите учители са ментори на участници в Наградата. Сред първите седем златни медалисти на Наградата в България са нашите ученици Ванисиа-Елена Цървенкова, Станислава Димитрова и Валери Генев. Станислава и Валери също така продължават приноса си в Наградата като Лидер и Супервайзър. Към 2019/2020 учебна година над 30 ученици от ПЧМГ работят за постигане на бронзово или сребърно ниво.