С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ "Питагор", ЧОУ "Питагор" и директор и основател на ПЧМГ.

ПЧМГ

Health for Body

Health for Body

Health for Body е най-новият международен проект с логото на „Еразъм +“, в който ПЧМГ участва в ролята на училище координатор. Заедно с гимназиите, които са наши партньори „Свети Йоан Павел II“ (Литва), Професионална и общообразователна гимназия „Балви“ (Латвия), гимназия „Арп Алслан Анадолски“ (Турция), Гимназия по туризъм (Италия) и гимназия „Данте Алигиери“ (Румъния) сме се заели със задачата да запознаем своите ученици с възможностите за водене на здравословен начин на живот, в който ключова роля играят храненето и физическата активност. Главна цел на проекта е в рамките на три години учениците от партньорските училище да обменят опит по темата за здравословния начин на живот, като извършат серия от дейности, свързани пряко с нея. Проектът стартира в края на миналата 2020-та година, като към момента вече има фейсбук страница. 

Въпреки дистанционното обучение, учениците на ПЧМГ от 9. и 10. клас се заеха активно с дейности по него: проведоха анкети, създадоха собствено лого, направиха проучване и съставиха брошура, а скоро ще стартират и блога на проекта, в който ще споделят опита си по време на своето участие. Темата на проекта е вдъхновена от все по-голямата необходимост здравословният начин на живот да бъде част от ежедневието на децата. В условията на пандемия и социална изолация нуждата от движение, правилно хранене и справянето със стрес рязко се обостри сред учениците. Проектът е една възможност да тях да се запознаят с по-задълбочена информация за създаването и поддържането на полезни навици, за работа в екип, създаване на нови приятелства, а когато обстоятелствата вече позволяват – и за пътувания с цел опознаване здравната култура на различните националности.

Erasmus