С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ "Питагор", ЧОУ "Питагор" и директор и основател на ПЧМГ.

ПЧМГ

weSpot

Международен изследователски проект weSPOT – Working Environment with Social, Personal and Open Technologies for Inquiry Based Learning

weSPOT е четиригодишен (2012 – 2015) научно-изследователски проект, финансиран от 7-ма Рамкова програма на Европейската Комисия. Неговата основна цел е подпомагане на прилагането на изследователския метод на обучение по природни науки чрез разработката на педагогически модел за учене чрез изследване и съответстваща му технологична среда за реализация – http://inquiry.wespot.net/. В екипа от изследователи участват научни институти от осем страни – Нидерландия (координатор), Великобритания, Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Словения и България.

Усилията на консорциума са концентрирани върху разработката на модел и среда, в които ученикът е поставен в ролята на изследовател и учен и, мотивиран от собственото си любопитство, интереси, отношение към себе си и средата, в която живее и учи. В този контекст той усвоява знания и умения от областта на природите науки, които имат както лично, така и обществено значение, като паралелно, на мета ниво, се развиват умения за критично мислене, изграждане на хипотези, обосновка, публично представяне и защита на резултати.

Първа частна математическа гимназия партнира на Факултета по математика и информатика към Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ от самото начало на проекта. Екипът от преподаватели по природни науки в училището участва, съвместно с изследователите от научните институти, в разработката на педагогически дизайн на изследователско обучение в конкретен контекст. Училището предоставя среда за експериментално провеждане на пилотни обучения по разработения модел, като ученици и учители връщат ценна за развитието на проекта обратна връзка към учените.

И така, върху какво работят младите изследователи?

2014 – 2015 учебна година

Хранене с баланс – здраве в аванс

За учениците от 6-ти до 11 клас годината е посветена на здравословното хранене. Те трябва да открият кои са основните хранителни групи и защо всяка от тях е важна за здравето на човек. По време на работа по проекта ще изследват също тайните под етикета на различни хранителни продукти, какво означава junk food и кои храни влизат в тази група, по какъв начин здравословното хранене е свързано с двигателния режим и още много аспекти на храненето като начин на живот. В края на проекта всеки ученик ще може да взема информирано решение относно режима си на хранене и физическата си активност, да знае до какви болести може да доведе нездравословния начин на живот и да умее да балансира различните видове храни в собствения си хранителен режим.

Проектът завършва със състезание за учениците от 6. клас, включващо представяне на резултатите от изследването, викторина с въпроси относно здравословното хранене и дизайн на кутия за хранене Lunchbox.

Големите ученици (7. – 11. клас) ще представят проучванията и постиженията на екипите си по време на ученическа научна конференция в края на годината. С презентации и обяснения, те ще предложат на разбираем език своите нови знания за здравословния начин на живот и хранене, така че и по-малките да бъдат въвлечени и знанието да се предаде.

Работата по този проект се осъществява с активното партньорство на LunchBox – България, чийто екип от професионалисти предостави множество учебни материали, организира предварителни анкети сред ученици и родители относно отношението им към здравословното храненето, организира участието на учениците в различни публични мероприятия, контактува активно с учениците и им помага за разбирането на материята… И не на последно място – осигурява наградите за най-добре представилите се по време на пилотния експеримент ученици: кутия за балансирано хранене LunchBox!

Споделени мигове от работата ни до момента:

  • weSPOT технологиите в класната стая и извън нея – видео
  • Разговор с Мариана Гомилева в „Ритъмът на столицата“ по БНР: http://bnr.bg/sofia/post/100484554
  • На гости у LunchBox

 

Рециклираме – мислим в зелено!

Ново издание на проекта, посветен на рециклирането на отпадъци, в което основни герои са учениците от 5. клас. В различните мероприятия, организирани в рамките на работата по него бяха въвлечени и ученици от 6. до 12 клас, както и малките ни приятели от ЧНУ „Питагор“.

Петокласниците повтарят модела от предходната година като изследват кои материали подлежат на рециклиране и какви ценни природни ресурси се спестяват чрез рециклиране. В състезанието за събиране на вторични суровини успяха да въвлекат и учениците от по-горните класове като общо се събраха близо 6 тона хартия, а абсолютен победител беше 4 клас със събрани 2055кг.

Голямата атракция за малки и големи беше модното ревю за тоалети от материали за рециклиране под мотото „Красотата – мисия възможна“. 28 ученици дефилираха с изключително оригинални тоалети и аксесоари и дадоха нов облик на отпадъците, а учениците от ЧНУ„Питагор“ демонстрираха свежи зелени идеи наравно с каките и батковците от ПЧМГ (снимки, видео).

Разбира се, и този път имаше изложба на изделия, направени от материали за рециклиране, но темата беше  „Коледна украса“. Уникални картички, играчки, сувенири и толкова красиви коледни елхи и подаръци бяха сътворени от сръчните ръце на децата, а след това бяха продадени на традиционния благотворителен Коледен базар.

Отново бяха проведени конкурси за есе и стихотворение, на тема „Моята зелена мечта за България“,в които бяха представени 11 стихотворения и 8 есета. На същата тема беше проведен и Национален конкурс от Екопак България и в него бяха отличени две произведения на ученици от ПЧМГ. За първи път тази година бе подредена изложба от снимки „Моето любимо кътче сред природата“, в която 46 малки фотографи бяха уловили красотата, която е сътворила природата, а ние само трябва да пазим това, което сме получили като дар от нея.


За пореден път много награди осигуриха нашите приятели от Екопак България, които връчи лично г-жа Евелина Обретенова.

2013 – 2014 учебна година

Нейно Величество Водата – скритото богатство на България!

Това беше темата, върху която работиха учениците от 9. до 11. клас. Близо цялата година те изследваха защо скрито и защо богатство са думите, които характеризират водите на България, с какви минерални и термални източници на вода е богата страната, кои от тях се намират в района на София, какво е приложението им и как можем да ги опазим. По време на работата си учениците изследваха множество писмени материали, правиха проучване на терен (напр. достатъчно ли е гореща водата на Централна баня, за да се сварят спагети в нея J), консултираха се с преподавателите си по химия, физика, биология, география, мениджмънт, ИТ и дори спорт, посещаваха лаборатории, срещаха се с различни експерти.

Резултатите бяха представени на специално организирана ученическа конференция, чиито гости бяха преподаватели от ПЧМГ и учени-изследователи от СУ „Св. Кл. Охридски“ – доц. Петя Христова от Биологически факултет, доц. Таня Тонова и доц. Елиза Стефанова от Факултета по математика и информатика (снимки, видео).

Маргарита Христова и Дани Ватков представиха работата си по проекта на XIII –ТО Национално състезание по природни науки и екология в гр.Видин (31.10 – 2.11.2014г.) и  впечатлиха със задълбочените изследвания, които са направили, както и с компетентните и убедителни отговори на многобройните въпроси. Доказателство за това е получената от тях оценка – Отличен 5.75, призната като оценка от кандидат-студентски изпит във ВУЗ в специалност от областта на природните науки.

 

Моята класна стая – най-енергоефективна?! (2)

Проектът-състезание премина по модела на първото издание – учениците от 6. клас трябваше да открият кои фактори оказват влияние върху разхода на енергия в класната стая и да предложат идеи, относно това по какъв начин може да се намали този разход без това да застрашава здравето и комфорта на учениците.

За разлика от предходното издание тази година учениците разполагаха със специално разработен за целта софтуер – игра, който симулира реална класна и с помощта на който можеха да проверяват различни хипотези. Софтуерът е разработка на доц. Павел Бойчев от ФМИ, СУ „Св. Кл. Охридски“ и е създаден специално за целта след наблюденията на усилията, които положиха учениците през предходната година да измерват външната температура и тази в класните им стаи по 3 пъти на ден в продължение на 3 месеца, за да проверят хипотезите си.

И този път учениците представиха резултатите си под формата на състезание. Освен презентациите, в него имаше практическа задача, свързана с разхода на енергия чрез физически упражнения – някои скачаха, клякаха, правиха лицеви опори,  други замерваха, а трети изчисляваха J. Накрая изразходената енергия беше компенсирана с шоколадените награди, предоставени от ръководството на училището. (видео).

Резултатите от пилотния проект отново събудиха интереса на Европейската общност и бяха представени чрез доклада The Virtual Classroom – A Pilot Case in Inquiry Based Learning на 6-тата международна конференция, посветена на ролята на компютрите в образованието (International Conference on Computer Supported Education – CSEDU), проведена от 1 до 3 април в Барселона, Испания.

 

Рециклирането –  шанс за природата и бъдеще за човека!

Под това мото извършваха своите изследвания най-младите ученици на ПЧМГ – петокласниците. Кои материали подлежат на рециклиране? Защо рециклираме? По какъв начин рециклирането се отразява на околната среда? На тези и много други въпроси трябваше да отговорят учениците чрез работата си по проекта. Най- напред те представяха проучванията си в класа, а след това трябваше да убедят съучениците си от другите класове и гостите, чрез публични презентации, колко е важно да рециклираме употребените материали, както и да докажат на практика отношението си към този проблем, чрез организиране за мащабна кампания. Освен събиране и предаване на вторични суровини (близо 2,5 тона), беше проведено атрактивно шоу – модно ревю на авторски произведения от материали за рециклиране, в което за пръв път се включиха и учениците от ЧНУ „Питагор“. Паралелно беше подредена изложба на тема „Подарък за приятел – с любов и грижа за природата“, в която се включиха и най-малките ученици от ЧНУ „Питагор“ под мотото „Мама, татко и аз“. Всички изделия, след изложбата, бяха продадени на благотворителен Коледен базар.

Финалът на проекта беше отбелязан чрез състезание.В първата част отбор на класа представи цялостната работа, чрез презентации, постери и други интересни нагледни средства, изработени от децата. (снимки, видео)

Втората част на състезанието- викторина, по модела на играта „Стани богат“ се проведе със съдействието  на Екопак България, осигурили устройствата за дистанционно въвеждане на отговори по време на викторината. В нея се включиха всички ученици от трите класа.

В конкурса за най-добри проекти от кампанията „Европейска седмица за намаляване на отпадъците 2013“, ПЧМГ бе класиранa на първо място в категория „Образователни институции“ и на официална церемония в МОСВ получи приз от Министъра на околната среда и водите.

Валери Андреев и Димитър Иванов от 6 клас представиха работата на своя екип от в гр. Видин на XIII Национално състезание по природни науки и екология (31.10 – 2.11.2014г.) и завоюваха сребърен медал във възрастова група 5-8 клас. По-голяма обаче беше радостта им от спечелената Награда на публиката, която успяха да завладеят с чар, знания и отношение към околна среда!

Проектът „Рециклирането – шанс за природата и бъдеще за човека“ бе отличен в конкурса Международен детски екологичен форум „Зелената планета 2014” и училището получи купа за цялостна дейност.

Цялостната работа по проекта, свързан с рециклирането беше представен като иновативен изследователски подход в обучението по природни науки на Шести национален семинар за учители по химия и опазване на околната среда в ХТМУ гр. София на 21.11.2014г.

2012 – 2013 учебна година

Първият пилотен експеримент по модела на weSPOT беше проведен с шестокласници от ПЧМГ. Задачата на учениците беше да проучат кои фактори влияят върху енергоефективността на класната стая. За целта в продължение на три месеца те тестваха различни свои хипотези като измерваха температурата в класната стая и външната температура по три пъти на ден и записваха резултатите в таблици. Паралелно с това проверяваха характеристиките на различни отоплителни уреди, осветителни тела, изолации, дограми и др., изчисляваха разхода на енергия при едни или други условия. Проучваха, източниците за добиване на енергия и защо трябва да се пести, какво трябва да се направи, за да бъде тяхната стая най- енергоефективна и изчисляваха какви инвестиции са необходими за това.

Резултатите бяха представени чрез тържествено публично състезание, проведено във Факултета по химия на СУ „Св. Кл. Охридски“, в присъствието на много гости – ученици, родители, учители по природни науки, представители на МОН и РИО – София. Състезанието се проведе в три кръга – защита на презентации, решаване на задачи тип PISA и практическа част. Журито – доц. Т. Тонова (ФМИ, СУ), доц. М. Кирова (ХФ, СУ) и доц. Ст. Манев (ЮЗУ) имаха удоволствието да задават въпроси на младите изследователи, както и да наблюдават и оценят креативността им при решаване на практическата задача – създаване на изолация за кутия за храна. Накрая състезанието премина във всеобщо забавление със споделяне на Тортата на Директора на ПЧМГ!

На XII-то  Национално състезание по природни науки и екология в гр. Бургас (18.11– 20.11.2013г.)  златен медали Награда на публиката завоюваха Александър Желязков и Марко Иванов за проекта „За и против Белене“,(разработен във връзка с проучване на източниците на енергия) и сребърен медал за Дея Бояджиева, Анна Симеонова и Станислава Димитрова, които представиха проекта „Моята класна стая – енергоефективна“.

Първият пилотен експеримент по weSPOT предизвика и широк интерес сред научната общност в България и Европа. В отговор бяха реализирани множество публикации, споделящи опита на ПЧМГ и резултатите от сътрудничеството със СУ „Св. Кл. Охридски“ и екипа на weSPOT. Сред най-популярните от тях са:

  • Красен Стефанов, Николина Николова, Елиза Стефанова (2013), weSPOT: Съвременен подход за обучение в природните дисциплини, Сборник с доклади на 42-та пролетна конференция на СМБ, стр. 172 – 182
  • Stamenov, Svetoslav; Dimitrova, Tania (2013), My classroom – Energy Effective: Inquiry-based Science Education in the Classroom, EDULEARN13 Proceedings of 5th International Conference on Education and New Learning Technologies, 1 – 3 July, 2013, Barcelona, Spain

като последната е публикувана и на страницата на проекта в сайта на Европейската Комисия.