С прискърбие ви съобщаваме, че ни напусна нашата многоуважаема и обичана инж. Марияна Влъчкова, основател на ЧНУ "Питагор", ЧОУ "Питагор" и директор и основател на ПЧМГ.

ПЧМГ

Транспорт

Транспортни услуги 

Желанието за използване на транспорт се завява при сключване на договора за обучение.

Транспорта се договаря с фирма превозвач и се подписва отделен договор със същата. Маршрутите обхващат София-град в границите на околовръстното шосе и се изготвят преди началото на учебната година.

Транспорт.

В две посоки:

  • Годишна такса – 1400 евро с ДДС
  • На две вноски – 2 х 770 евро с ДДС

В една посока:

  • Годишна такса -850 евро с ДДС