Поздравителен адрес от Столична община – район Красно село.

Поздравителен адрес от Държавна агенция закрила на детето.