Местата в четирите паралелки на 5. клас са запълнени.
Очакваме записаните ученици на теста за определяне на ниво по английски език на 14.07.21г. от 10 часа. Учениците да се явят в сградата на ПЧМГ най-късно в 9:45.