Окончателни резултати от Първи приемен изпит за 4. клас в ПЧМГ проведен на 19 юни 2022 г.
Работите могат да бъдат разгледани на 21 юни (вторник) от 8:00 до 10:00 и от 12:00 до 14:00 и на 22 юни (сряда) от 11:30 до 13:30 ч. в кабинет №3 на ПЧМГ.