Окончателни резултати от Първи пробен изпит проведен на 9 януари 2022 г.