Работите на 4. клас могат да бъдат разгледани на 4 юли от 16:00 до 18:00 ч. в сградата на ПЧМГ.