Съгласно решение на Софийския оперативен щаб  от 10.03.2021 г. се прекратява присъственото провеждане на обучение в центровете за извънкласни занимания. Срокът на действие на тези мерки е двуседмичен от 12 до 26 март. За този период курсовете по математика и БЕЛ на ПЧМГ ще се провеждат в електронна среда.