Наши възпитаници ще имат възможността да се срещнат със световноизвестни учени,
работещи в сферата на информатиката и изкуствения интелект на Първата конференция,
организирана от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии
(INSAIT), която ще се проведе в периода 30 септември – 1 октомври в зала „Джон
Атанасов“ – „София Тех Парк“. Събитието е под мотото „Emerging Trends in AI and
Computing Research“ (Нововъзникващи тенденции в изкуствения интелект и компютърните
изследвания), а целта е да се представят най-новите и най-вълнуващи постижения в
областта на научните изследвания, които ще променят из основи технологиите през
следващите години. Учениците ще могат да надградят интересите си, като черпят
информация от светила на науката, творящи бъдещите иновации и технологии.
Конференцията е важна стъпка на INSAIT в подкрепа на дългосрочната си стратегия да
насърчава и задържа младите български таланти в страната и да се бори срещу
емиграцията на квалифицирани кадри.
„INSAIT вярва, че българските деца притежават огромен талант, но за да бъдат на върха,
те трябва от най-ранна възраст да имат достъп до световната наука и иновации. Затова
INSAIT кани всички ученици, които имат интерес към точните науки, да посетят първата
техническа конференция в България напълно безплатно“, казва проф. Мартин Вечев –
архитект на INSAIT.
От своя страна съоснователят и съдружник на Първа частна математическа гимназия и ЧОУ
„Питагор“ – инж. Михаил Кръстев, изрази задоволството си от отличното сътрудничество
с проф. Мартин Вечев, което, вярва, е положило началото на едно успешно дългосрочно
сътрудничество между двете институции в името на успешното бъдеще на талантите на
ПЧМГ. „Връзката между средното образование и „дълбоката“ наука дава хоризонт на
учениците ни, дава висока мотивация в ежедневната им работа и възможност да видят
сбъднати мечтите си. Смятам, че взаимодействието между INSAIT и ПЧМГ ще създаде
модел за взаимоотношенията между средното и висше образование, който ще бъде
последван и от много други участници в образователния процес“, допълва преди старта на
форума инж. Михаил Кръстев.
На събитието учениците ще срещнат световнопризнати учени като д-р Рупак Мажумдар,
директор в „Макс Планк“, д-р Драгомир Ангелов, директор на изследователската дейност
на Waymo (автономната кола на Google), проф. Виргиния Василевска Уилямс, професор по
теория и алгоритми в MIT и изобретател на най-бързия алгоритъм за умножение на
матрици в света и др. Освен да почерпят вдъхновение от учените ще могат и да се
запознаят с презентации на ключови теми, като машинно обучение, компютърно зрение,
автономни автомобили, киберсигурност, обработка на естествен език, езици за
програмиране, криптография и други.
Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, разположен в София,
е първият в Източна Европа, който предлага условия за работа на световно ниво,
съответстващи на тези във водещите западни университети и институти. Той е

структуриран като специално звено към Софийския университет „Св. Климент Охридски“
и е създаден в партньорство с швейцарските ETH Zurich и EPFL, два от най-добрите
технологични университети в света. Водещи учени от топ американски, европейски и
израелски университети, и изследователски лаборатории, ръководят и съветват института.
Основният фокус на INSAIT е върху научните постижения: изследвания на световно ниво,
привличане на международни учени с изключителни постижения, обучение на следващото
поколение студенти и технологични лидери.
Подробна информация и програма на конференцията: https://conf.insait.ai/