В периода 24.01.- 26.01.2020 год. се проведе национално състезание по математическа лингвистика в гр. Благоевград. Ученици от ПЧМГ се представиха отлично като заеха следните места:

  • Никола Николов от 7 клас – първо място,
  • Калина Николова от 9 клас – първо място,
  • Сияна Павлова от 6 клас – второ място,
  • Христо Гагов от 5 клас – второ място.

Пожелаваме още много успехи!