Във време на изпитания осъзнаваме колко зависими сме всички от постиженията на науката – медицина, екология, физика и математика, технологии… всички науки работят заедно за справяне с катаклизмите и осигуряване на светло бъдеще за нас и децата ни.

   Първата стъпка в света на науката в ПЧМГ става естествено и неусетно. Водени от собственото си любопитство, учениците са въвличани в множество интердисциплинарни проекти. В училище, в къщи, сред природата, те не просто учат; те участват в реални изследователски проекти, вземат решения, въздействат върху училищната общност, близките си, обществото. За нас науката не е теория от учебниците – тя е част от живота ни, в едно с изкуството и спорта. Теорията се усвоява в практиката, практиката провокира мотивация за изучаване на теорията. Вярваме в силата на холистичния подход – при нас всички науки, изкуствата и спортът са част от едно хармонично цяло – онова цяло, което има силата да осигури бъдещето – нашето и на нашите ученици.

    В ПЧМГ всяка стъпка в света на науката е действие, преживяване и емоция!