Записване на приетите ученици е от 12.07.2021 до 17:00 на 14.07.2021 в сградата на ПЧМГ.
 
Необходими документи за записване: 
  • Удостоверение за завършено начално образование с успех минимум 5.50;
  • Акт за раждане, за сверяване на данните.

За разпределение в паралелките в 5. клас ще се проведе тест за определяне на нивото на учениците по английски език на 15.07.2021 г. Тестът е задължителен за всички новозаписани ученици.