Кратко представяне на проект «Здрави след КОВИД-19», финансиран от Програма «Европа 2022 г.» на Столична община

Това е вторият проект, който Сдружение «Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма» изпълнява с финансовата подкрепа на Програма «Европа» на Столична община в рамките на една година.

Обща цел: Възстановяване и поддържане на добро здравословно състояние след боледуване от КОВИД-19 чрез популяризиране на добри иновативни европейски практики в подкрепа на демократичните процеси, повишаване на демократичната култура и гражданска осведоменост, с цел преодоляване на негативните последици върху обществото от пандемията от КОВИД-19 на местно ниво.

Специфична цел: Създаване на Мрежа за подкрепа „Здрави след КОВИД-19 !“ от доброволци – лекари, психолози, педагози, граждани; създаване и пилотиране на Модел за младежко доброволчество чрез участие в Мрежата за подкрепа.

Основна целева група: преболедували КОВИД-19 жители на Район „Красна Поляна“, които ще са бенефициенти на Мрежата за подкрепа „Здрави след КОВИД-19“.

Други целеви групи: родители на деца, ученици и студенти, живеещи в Район „Красна поляна“, които да бъдат мотивирани да станат доброволци в Мрежата за подкрепа; лекари-специалисти и общопрактикуващи лекари, които ще бъдат подпомогнати чрез Мрежата за подкрепа с достоверна информация от водещи специалисти относно лечението и възстановяването след КОВИД-19.

Планирани дейности:

 • Информационна кампания и популяризиране на проекта:

 • 2 отворени приемни за срещи на жителите на Района „Красна поляна“ с лекари, които успешно прилагат Протоколи за лечение на КОВИД-19 и възстановяване;

 • 3 информационни събития: за телемедицински контрол на постковид синдром; за пречистване на въздуха; за отопление на помещения за хора с белодробни и сърдечно-съдови проблеми;

 • разпространение на плакати и брошури – за КОВИД-19, профилактика и лечение на постковид; за Мрежата за подкрепа; за ролята на «Зелената сделка» в усилията за преодоляване на последиците от КОВИД-19 за обществото;

 • 2 работни срещи между партньорите и представители на целевите групи.

 • Пресконференция, посветена на проекта и профилактиката на постковид синдрома.

 • Анкетно проучване за нагласите на младежите от Район „Красна поляна“ за участие в дейностите на Мрежата за подкрепа „Здрави след КОВИД-19!“

 • Отразяване на изпълнението на проекта на онлайн на сайта на сдружението, сайтовете на партньорите и в социалните мрежи.

 • Продукти:

  Три вида брошури; плакати, банери, документален филм; Пътна карта за развитие на Мрежата за подкрепа; база данни на специалисти-доброволци; Меморандум за сътрудничество между партньорите за развитие на Мрежата за подкрепа; анкетно проучване; ИКТ платформа и др.

  Резултати:

  – Повишена осведоменост на целевите групи в таргетната област;

  – Функционираща Мрежа за подкрепа „Здрави след КОВИД-19!“

  – Изграден модел за младежко доброволчество.

  – Популяризиране на начините за справяне със здравните и социални последици от КОВИД-19.

  Партньори на сдружението: Район „Красна поляна“, „Първа Частна Математическа Гимназия“ ООД и ЧОУ „Питагор“.

  Стойност на проекта: Финансиращата страна осигурява 13 050 лв., а Сдружението – 10% или 1 450 лв.

  Срок за изпълнение: 15 август – 15 ноември 2022 г.

Convalescent plasma for treatment of COVID-19 Association.
“Convalescent plasma for treatment of COVID-19” Association

Успешно информационно събитие в Техническия университет

Успешно информационно събитие в Техническия университет

От 10 до 14 часа на 9 ноември 2022 г. в Библиотечно-информационния център на Техническия университет в София се състоя поредното информационно събитие, което е част от информационната кампания на проекта “Здрави след КОВИД-19!”.

В него участваха представители на партньорите – община “Красна поляна”, Първа частна математическа гимназия и ЧОУ “Питагор”, главният секретар на Техническия университет – Никола Николов, представители на квартал “Факултета” в Район “Красна поляна”, представител на фирма за концентратори и друга медицинска апаратура, иноватори и съмишленици.

Събитието бе организирано с подкрепата на директора на БИЦ Христина Димитрова, както и с директната помощ на ръководството на Университета. Бяха представени следните технологии:

– телемедицински контрол на постковид синдром;

– технологии за пречистване на въздуха;

– технология за отопление на помещения.

На края на събитието беше направена и обща снимка с част от участниците.

Работна среща в ЧОУ “Питагор”

Работна среща в ЧОУ “Питагор”

На 14 ноември 2022 г. от 12 часа бе проведена работна среща в Частно основно училище “Питагор” по проекта “Здрави след КОВИД-19!”, финансиран от Програма “Европа 2022” на Столична община.

На срещата присъстваха и представители на община “Красна поляна”, както и директорът на 28 СОУ Станимира Стоева. На присъстващите преподаватели и медицински персонал беше обяснена целта и задачите на проекта, проблема с непознаването на постковид синдрома и беше разяснено колко е препоръчително да си направят кръвни изследвания след прекарване на КОВИД-19 и при симптоми на постковид.

Медицинската сестра на училището изрази желание да се включи в следващи инициативи на сдружението. Директорът на училището Деяна Милушева благодари на екипа за срещата и раздаде брошури на всички преподаватели. Тя сподели, че някои от тях предпочитат да не коментират публично темата за КОВИД-19, но вероятно биха дошли на индивидуални консултации с лекар.